Catalysing Change Week | 1–5 May 2023

Solutions from the Frontlines

Vključevanje v cilje trajnostnega razvoja 2030

13 May 2022 | 10:30 - 12:00 CEST
In-person
Problem solving session/thematic workshop

Lanska rast BDP v evrskem obmocju in EU je po tretji oceni 5,3-odstotna, je objavil Eurostat. Lanska 5,3-odstotna gospodarska rast v evrskem obmocju in celotni uniji sledi 6,4-odstotnemu koronskemu padcu v 2020 v obmocju skupne valute in 5,9-odstotnemu zmanjsanju v vsej sedemindvajseterici. Zaposlenost v obmocju evra se je v letu 2021 povecala za 1,1 odstotka, v celotni EU pa za 1,2 odstotka. Stevilo zaposlenih se je v zadnjem lanskem cetrtletju glede na cetrtletje prej tako v evrskem obmocju kot v EU povecalo za pol odstotka, medletna primerjava pa kaze 2,2- oziroma 2,1-odstotno rast. Stevilo dolgotrajno brezposelnih se je leta 2021 napram letu 2020 v Sloveniji zmanjsalo, a se vedno obsega 37.179 oseb. Med njimi je celo več kot 10.000 oseb, ki so brezposelni vec kot 5 let ali vec. Socialna ekonomija in socialno podjetnistvo je tisti del podjetnistva, ki ustvarjajo v druzbi poleg delovnih mest pozitivne ucinke na nacin, da skusajo resevati oz. se vsaj soociti s problem v druzbi. V okviru tematske delavnice bomo skusali predstaviti problem dolgotrajno brezposelnih oseb, s kaksnimi tezavami se soocajo, kako jih premagujejo in na kaksen nacin jih lahko socialna ekonomija vkljucuje na trg delovne sile z namenom po eni strani povecanja BDP Slovenije in po drugi strani za izpolnjevanje zivljenjskih ciljev posameznikov. Poleg tega pa se bomo pogovarjali tudi o izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja 2030, ki obsega spolno enakopravnost na trgu delovne sile, pravica do dostojnega dela in placila, ekonomske rasti in zmanjsevanja enakopravnosti.

The hosts

Stefan Simoncic Tadej Slapnik Jerica Lorenci Larisa Kajtazi Mateo Hocurscak Government Representative TBC

Sustainable development goals

GOAL 10: Reduced Inequality GOAL 5: Gender Equality GOAL 8: Decent Work and Economic Growth

Explore CCW2022 sessions and events

Pin It on Pinterest

Share This